Gå med i vår Facebookgrupp under Nykroppa Båtklubb där löpande information ges.

Priser
Båtplats 500kr per år plus medlemsavgift 200kr.
(
Tidningen Båtliv ingår i medlemsavgiften).

Övriga frågor

 Maila ordförande Pär Sjöberg

 Maila hamnkapten Jan Sjöberg