Nykroppa båtklubb

Båtklubben bildades söndagen den 13 april 2003 i Tord Haraldssons
korvkiosk vid Prästbäcken. Klubben bildades av Nykroppa-medlemmar från
Filipstads båtklubb i ett försök att därigenom öka intresset för båt och sjöliv
runt Östersjön och hemmahamnen "Piren".

 

Ändamål och stadgar (pdf)
Ordningsföreskrifter Piren (pdf)

 

Styrelse

Ordförande: Pär Sjöberg

Kassör: Charlotte Sjöberg

Sekreterare: Hans Damm

Ledamot: Sune Hörnqvist

Ledamot: Ulf Öberg

Ledamot: Jan Sjöberg

Ledamot: Kristina Sjöberg

Suppleant: Ewa Sundberg

Suppleant: Mark Morén

 

Funktionärer

Hamnfogde: Jan Sjöberg 0590 419 82

Hamnkapten: Christer Johnsson 0590 420 67

IT/Pr-ansvarig: Hans Damm 070 326 0776

Prickningsansvarig: Ulf Öberg 070 6579 286

Prickardräng: Pär Sjöberg 0590 41 358

Representant för Bergslagskanalen: Andreas Jansson

Representant för VBBF: Pär Sjöberg ordinarie

                                          Annika Hörnqvist  Suppleant

 

Hamnavgift / Medlemsavgift from 2013

 

500:- Hamnavgift för båtplats

200:- Medlemsavgift för familj

 

Kontakta hamnfogden vid ansökan om båtplats eller medlemskap

 

Årsmötesprotokoll 2008

Årsmötesprotokoll 2009
Årsmötesprotokoll 2012