Torpet "Spaas" eller "Spadas"
Elly Nilsson har skickat oss några bilder från både gamla och nya huset vid Torpstället "Spaas" på Norra Höjden i Nykroppa. Norra höjden är en platå ovan pickarkullen och övre snedden.
Elly föddes i Spatorpet, hennes far, mor och bodde kvar där till 1947 då de flyttade till Stenbron.
Elly som har släktforskat och vet att hennes släkt har bott och brukat torpet åtminstone tillbaka till slutet av 1600-talet då Sven Spade och Matha Pålsdotter var brukare. Det är ett av de äldsta torpställen som finns i socken och är med på kartan från slutet av 1600 talet. Omkring 1920 revs det gamla huset och ett nytt byggdes.
Elly beskriver att det var öppna åkrar både åt norr, öster och söder om man utgår från ruingrunden som finns kvar. Huset var ett en och enhalvplanshus låg i väst-öst. Öster om huset fanns en uthuslänga som inrymde, vagnslider, stall, lada, vedbod och en bod för att lagra andra saker. Den längan låg i nord-syd-riktning.
När man vet att det funnits ett hus där så kan man ev. se några
grundstenar av natursten. Bakom det uthuset fanns ytterligare ett uthus som inrymde ladugård, lada och loge. Det är där som man  idag kan se zinnerstensväggarna kvar.
Ellys far hade häst och körde i skogen, det fanns också minst 2 kor, kalvar, en gris att slakta på hösten samt höns.
Till största delen så kunde det skördas på torpet så att de kunde hålla dessa djur med foder, så det var ju ganska mycket åker där det skördades hö och havre, havren var till hästen, som var en stor ardenner som hette Svarten. Där det nu är stor skog, så var det alltså öppet, ljust och härligt grönt på sommaren, på vintern låg ju snön djup och då kunde det bli lite långt ner till skolan i Nykroppa berättar Elly.
Peter Magnusson med hästen Svarten
Fam Magnusson vid Spaas i sommartid.
Trea från vänster är Elsa, dotter till Peter, Magnus Pettersson sonen Peter och hans hustru Emma född Håkansson. Övriga personer är osäkert.
Spaas i vinterskrud
Sittande från vänster min farbror Karl Magnusson, hans son Henry och Peter Magnusson
Mannen som står bakom den lille pojken är min farfar Magnus Pettersson och damen som sitter på en stol är Charlotta Eriksdotter, hon var "hushållerska" hos farfar. Han blev änkling den 24 dec. 1898 och hade då 4 små pojkar, den yngsta dog knappt ett år gammal. Charlotta var ensamstående mor och hade sin son Sten med till familjen.

Redaktionstillägg om Sven Spade
Spade, Sven Andersson. Född 1681. Död 1755 i Kroppa. Brukare av tre torp. Sven Spade i Höjden omnämnes även i Simon Överströms bok "Bilder ur Kroppa sockens historia" sid. 161. Sven Spade i Höjden sägs i denna 
bok varit en torpare, som visste sitt värde. Han brukade tre torp och kunde således betraktas som rätt välbärgad, varför han kunde kännas vid den avgift på 20 dr. kmt, som fordrades för att få en grav inne i kyrkan. Enligt landshövdingens resolution skulle de, som brukade mer än en egendom, vid bevillning på sockenstämma avkrävas en del varje hemman. År 1746 framkallades Sven Spade och tillfrågades, om han ville betala för de hemman, han brukade, förutom det han bodde på. "Sven svarade med ifwer och näsvishet, nej, jag betalar intet." Inspektor 
Ahlgren på Storfors ansåg, att Spade skulle betala. Det är klart att detta retade Spade. När han sedan på samma stämma hördes angående en mot honom riktad anklagelse, förgick han sig grovt. Jon Persson i Höjden hade för kyrkoherden angivit Spade, därför att den senare i sitt hem i fyllan och villan slagits med sin egen legiogosse och 
dessutom använt svordomar. Jon var närvarande och intygade, att anklagelsen innehöll rena sanningen. Alltså tillfrågades Spade av kyrkoherden, om han tillstod detta. Spade svarade, att han ibland svärjer som andra. Men det var mera, som frestade Svens tålamod på denna stämma. Det tycktes ha varit en sammansvärjning emot honom. 
Åldermannen vid Hättälvs hammare uppgav, att Spade höll krog i sitt hus. Åldermannens tjänstefolk hängav sig därför åt fylleri och kunde inte sköta arbetet. Spade sålde brännvin även på helgdagar. "Sven fick 
en bister uppsyn och ropade överljutt: Tag mig fan, ljuger du icke nu! Kyrkoherden befalte Sven taga sitt afträde och töfwa därute, tills han blir inkallad". När Sven kom in igen fick han allvarligt tilltal av 
kyrkoherden. "Med hwar angår, att han här på sockenstämman bad fan ta sig, därföre skal han, Sven Spade, antingen sittja en söndag i ståcken eller plikta fem dr. kmt. til kyrkan". Ännu efter fyra månader hade 
han inte erlagt böterna. Det blev beslut om krävning och nytt hot med stocken. Ett år därefter hade Spade betalat fyra av de fem dalerna. Nu bad sockenmännen så vackert för honom, så han slapp stocken. Märk att 
det var Sven Spades olämpliga uppträdande inför sockenrätten, som straffades. Namnet Spade kan vara efter torpet Spadas eller tvärtom? Torpet finns på 1689 års karta.

TILLBAKA