KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT SE DEM I STÖRRE FORMAT
Denna sida innehåller bilder som vi fått scannade av Karl-Axel Ågren, 
-detta bidraget tackar vi för.
rovark.jpg (45563 bytes)
K-A i rövarkulan vid Ulverud.
Scannad av K-A Ågren
westberg.jpg (18982 bytes)
Westberg´s vid Skärjen.
Scannad av K-A Ågren
alven1.jpg (36134 bytes)
Kroppaälvens mynningen vid Östersjön .
Scannad av K-A Ågren
alven2.jpg (41519 bytes)
Bron över älven.
Scannad av K-A Ågren
Pickar01.jpg (19493 bytes)
Utsiktsbild från pickarkullen över 
Östersjön och Brevik.

Scannad av K-A Ågren
pickar02.jpg (23110 bytes)
Utsiktsbild från pickarkullen över 
Östersjön och Hättälven.
Scannad av K-A Ågren
gkhytta.jpg (142486 bytes)
Gammalkroppa Hytta.
Scannad av K-A Ågren
gkstn.jpg (125473 bytes)
Gammalkorppa station.
Scannad av K-A Ågren
kolmilor.jpg (375715 bytes)
Kolmilorna uppe vid Hultet. 
Under 30-talet kolades gamla
järnvägsslipers däruppe.
Scannad av K-A Ågren
kolryss.jpg (134658 bytes)
Kusken på ryssen heter Ingvar Granberg och han var son till torparen Granberg i Hultet.  Bron vid dammbo.
Scannad av K-A Ågren
kaa.jpg (64016 bytes)
Kroppa kyrka.
Scannad av K-A Ågren
kab.jpg (64814 bytes)
Ålderdomshemmet.
Scannad av K-A     Ågren
kac.jpg (114857 bytes)
Första Järnvägsstationen.
Scannad av K-A Ågren

kad.jpg (43826 bytes)
Ugglebo. Omkring 1920 - 1921. 
Knut Bjurbäck med sonen Arne f. omkr. 1918 på armen.
Scannad av K-A Ågren
kae.jpg (42940 bytes)
Utsikt från kyrkan.
Scannad av K-A Ågren
kag.jpg (43677 bytes)
Utsikt över bruket.
Scannad av K-A Ågren
kaf.jpg (42138 bytes)
Lyshusdammen.
Scannad av K-A Ågren
kah.jpg (46898 bytes)
Flygfoto över Kroppa.
Scannad av K-A Ågren
kai.jpg (50876 bytes)
Utsikt från kyrkan.
Scannad av K-A Ågren
kaj.jpg (175313 bytes)
Utsikt från kyrkan. Observera blåsningen.
Scannad av K-A Ågren