KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT SE DEM I STÖRRE FORMATWB1540.jpg (30224 bytes)
Karta över Waermlandzbaergh år 1540. Hyttor och kyrkan i Filipstad inritade, fast tecknaren glömde Östersjön! Hyttan i Kroppa är den längst ned till höger, den ovanför i södra änden på Yngen bör då vara Gammalkroppa.
1686_halv.jpg (1784532 byte) 1680 Kroppa - Lungsund av G Thoring Lantmätare från Örebro i andra generationen 
Mycket fin karta! 1,7MB jpg
1686-1.jpg (93070 bytes) Del av Kroppa samt Fors ägor anno 1686, 
lånad av Holger Damm 

Del I av karta från 1686. Gjord av signaturen EW. Här är Kungsgården inritad som Kråppa Härre Gårdh.  

1686-2.jpg (114380 bytes) Del II av karta från 1686. Man kan också lägga märke till att det inte finns någon hytta inne i Kroppa utan den finns i Herrhult. Enl. Hj. Furuskogs doktorsavhandling, De värmländska järnbruken, 1924, s. 140 fanns en masugn, dvs en hytta i Nykroppa under 1600-talet. Men 1669 anges att det vid Kroppa fanns en "ruinerad masugn". Enl. relationen 1680 anges att hyttan "legat öde sedan Jean von Sawelandt var där vid bruket". En ny masugn privilegierades 1689 och var enl. H. F. troligen byggd ett par år tidigare. Så om kartan är från 1686 så stämmer det nog!
1760wahlund.jpg (403091 byte) 1760 Kroppa av eWahlund fin karta i färg
sent1800.jpg (563041 bytes) Karta från sekelskiftet,  kanalen mellan Daglösen och Östersjön är ännu ej byggd.
1875.jpg (425803 bytes) Karta över Filipstads bergslag 1875, Kroppa socken. Många av torpen och gruvorna är inritade.
1890.jpg (262484 bytes) Kroppakarta, sent 1800-tal, ett bidrag från Jan Kruse.
Urb2text.jpg (326688 bytes) Flygfoto över Kroppa taget på 40-talet. Ett bidrag från Torparen Urban Bergqvist. 
TILLBAKA