Bredvik, kronan i Kroppa Hembygdsförening
Evenemang på Bredviks Hembygdsgård
 
Midsommarafton: kl 10.00. Vi klär och reser midsommarstången.
 
Midsommardagen: kl 14-17.00. Traditionellt midsommarfirande.
 
Hela juli: Torsdagar kl 17-20.00. Våffelcafé. 
 
1:a söndagen i augusti kl 14-17.00. Hembygdsgårdens dag.

Välkomna att besöka oss!

Vägbeskrivning till gården
Bredviks Hembygdsgård ligger vid väg 26 ca en kilometer söder om infarten till Nykroppa. 
Det finns två infarter mot öster med skyltning från vägen. Stor parkeringsplats.

Uthyrning av gården
Bredviks Hembygdsgård är vacker och ligger naturskönt vid Östersjöns västra strand.
Gården hyrs ut för bröllop, dop, släktträffar, födelsedagskalas mm. 
Kontakt: 070-350 07 71 eller 076-112 54 22

Mail: bredvik@nykroppa.se

mang.jpg (43439 bytes)
Mangårdsbyggnaden,väldigt gammal 
i sitt original då man nyligen upptäckt 
dess torvtak under nuvarande tegel.
loft.jpg (52553 bytes)
Loftboden, unik i sitt slag i denna 
bygd och även den väldigt gammal.
mids.jpg (42525 bytes)
Traditionellt midsommarfirande 
sker varje år på midsommardagen. 
Då ges utmärkt tillfälle att besöka
gården.
mids2.jpg (71687 bytes)
Tre gamla trotjänare inom Kroppa 
Hembygdsförening, 
Fr v Bengt Berg, Johnny Eriksson& 
Kjell Karlsson.

Bredviks historia

Gården Bredvik har anor från 1500--1600 talet, skrifter säger att kronotorpet Bredvik skänktes 1653 till prästgården i Kroppa av drottning Christina. 
Bredvik är utmärkt på vår äldsta karta över socknen daterad 1686 och har genom tiderna utgjort bostad åt pastoratets tjänstefolk.
Manbyggnaden är i två plan, och är någon gång under tiden utbyggd mot öster. 
Intill huvudbyggnaden ligger en loftbod med svalgång som troligen är något äldre, byggnadsstilen är numera är sällsynt i bygden, här snickeri - textil - och jordbruksavdelning inrymt, samt även en industriell avdelning som visar Kroppas industrihistoria.
Öster på gårdstunet finns en loge, som tidigare stått ca 50 m. norr om manbyggnaden. 
Den flyttades till nuvarande plats 1955, för att ge plats för de värdefulla inkommande föremål av varierande slag. Används bla. till permanenta och tillfälliga utställningar och festlokal.
I logen som är gårdens största byggnad, finns också åkdon av varierande slag, bla. Kroppas första brandvagnar och även bruksslädar, där finns även en stor sockenkarta med tillhörande beskrivningar och förklaringar över socknens hitintills historiska kända punkter. 
En gårdssmedja är belägen något söder på tunet. Den har tidigare stått inne i Kroppa.
Manngårdsbyggnadens föremålssamling visar väl tjänstefolkets leverne under de gångna tiderna.
In på tunet flyttades 1992 en äldre skogsarbetarbarack, som nu är ombyggd, och nyttjas som serveringslokal och samlingsplats.

TILLBAKA

  (hz. 2016-06-18)