GÖSFAKTA INPLANTERING SPONSORER FÖRENINGEN GÄSTBOKEN HEM

Förutsättningar inplantering av Gös

  • PH 6,0 - 8,0,  60 - 80 % syre. Gösen är mycket känslig för låga syrgaskoncentrationer.
  • Slam och stark sedimentering skapar problem för kläckningen. Romdöd uppstår på grund av kvävning och svamppåväxt som följd (Saprolegnia)
  • Ett alltför magert vatten producerar för lite plankton och därmed rotatorier, det första bytet för göslarven efter guldsäckstadiet.
  • Om det ät gott om små bytesfiskar när ynglet lämnar planktonstadiet, såsom yngel av sarv, sutare, nors etc.
    kan man räkna med god tillväxt av de isatta ynglen.